Inženýrská činnost

Zařídíme veškerou inženýrskou činnost

Inženýrskou činností se rozumí podání projektové dokumentace na stavební úřad za účelem získání stavebního povolení nebo jiného potřebného povolení k provedení stavby. Součástí inženýrské činnosti je také projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání jejich souhlasného stanoviska , které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení. Tato činnost dále zahrnuje po dohodě s klientem koordinaci celého projektu, komunikaci s hlavním projektantem, projednání změn v projektu dle požadavků dotčených orgánů

Je zvykem, že osoba pověřená inženýringem projektu má plnou moc od investora, majitele…, pro projednání i podání projektové dokumentace pro správní řízení.

Poptat službu
Poptávka